Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

https://www.idescat.cat/emex/?id=252120

Sunyer

Codi
252120
Comarca
Segrià
Població
327
Superfície
12,66
Densitat
25,8
Altitud
211

Superfície (km²)

Municipi
12,66
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
25,8
Comarca
154,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
177
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
150
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
327
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
48
Comarca
31.524
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
212
Comarca
144.092
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
57
Comarca
32.803
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
7.057
Catalunya
256.461

Població

Municipi
327
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
24
Comarca
16.237
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
124
Comarca
75.856
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
24
Comarca
14.901
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
2.386
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
177
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
24
Comarca
15.287
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
88
Comarca
68.236
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
33
Comarca
17.902
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
4.671
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
150
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
245
Comarca
140.354
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
9
Comarca
24.910
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
73
Comarca
50.212
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
327
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
254
Comarca
170.457
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
73
Comarca
45.019
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
327
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
131
Comarca
83.551
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
46
Comarca
25.829
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
177
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
123
Comarca
86.906
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
27
Comarca
19.190
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
150
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
4.244
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
4.090
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
7
Comarca
8.334
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
40
Comarca
35.330
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
37,5
Comarca
84,4
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
827
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
765
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
4
Comarca
1.592
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
981
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
1.009
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
4
Comarca
1.990
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
685
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
33
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
39
Comarca
22.563
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
24
Comarca
17.118
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
15
Comarca
13.290
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
15
Comarca
6.600
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
129
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-14
Comarca
26
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
-28
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-12
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
14
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
5
Comarca
2.983
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
1.054
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
11
Comarca
6.254
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
14
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
0
Comarca
-1,86
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-8,98
Comarca
20,25
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-11,98
Comarca
18,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
295
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
284
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
280
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
185
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
295
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
300
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
303
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
0
Comarca
754
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
1.521
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
17,4
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
37,4
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19,1
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
26,2
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
225
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
87,1
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
221
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
63,3
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
219
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
80,4
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
222
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
84,2
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
100
Comarca
51.715
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
55
Comarca
42.520
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
155
Comarca
94.235
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
160
Comarca
100.275
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.645
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
7.440
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
6.225
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
75.815
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
2.915
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.630
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
9.790
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
15.160
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
16.820
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.265
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
25.340
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.700
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
9
Comarca
7.386
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
68
Comarca
46.130
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
783,76
Comarca
1.136,18
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
33
Comarca
19.807
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
31
Comarca
20.892
Catalunya
795.474

Total

Municipi
64
Comarca
40.699
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,2
Comarca
719,6
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,2
Comarca
614,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
689,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
4,6
Comarca
6.255,2
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,1
Comarca
811,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
5,2
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
2
Comarca
3.754,4
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
3,2
Comarca
5.336,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
5,2
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
128
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
55
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
183
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
69,9
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
78,3
Comarca
91,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
258
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.217
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
152
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.395
Comarca
22.991
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
7.670
Comarca
7.172
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.089
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
38
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.127
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
102
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
62
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
884
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
39
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.089
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
24
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
5
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
80
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
197
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
30
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
79
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
19
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
325
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,96
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
76,5
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74