Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració de dol al municipi

Declaració de dol en el municipi amb motiu del tràgic accident ocorregut el dia d’ahir a Sunyer.

DIVENDRES 19 MAIG 2023

DECRET DE L'ALCALDIA núm. 49/2023
Amb motiu del tràgic accident ocorregut ahir, en què una menor, veïna d’aquest municipi ha perdut la vida, l’Ajuntament de Sunyer vol manifestar el seu dol i, alhora, acompanyar en aquest moments tant dolorosos a la família.

Per tot això, en l’ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,

DECRETO:
Primer.- Declarar el dol al municipi de Sunyer els dies 19, 20 i 21 de maig de 2023.
Segon.- Traslladar el condol de l’Ajuntament de Sunyer i de tots els veïns del municipi a la família.
Tercer.- Durant aquest dies les banderes de l’Ajuntament de Sunyer onejaran a mitja asta en record de la menor.
Quart.- Donar compte d’aquest decret als membres de la corporació i publicar-lo a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.