dijous, 26 de novembre de 2020
Avinguda de les Garrigues, s/n., Sunyer - 25174
Telèfon: 973 13 61 55 Fax: 973 13 63 11

Novetats

27/06/2018

EDICTE INFORMACIÓ PÚBLICA PER LLICÈNCIA AMBIENTAL


EDICTE INFORMACIÓ PÚBLICA

En data 8 de juny de 2018, el Sr. Jaume Gort Quílez, ha sol·licitat a l'ajuntament llicència ambiental per a l'activitat de "Ampliació de magatzem i càmera d'ous d'una explotació de guatlles reproductores", situada al polígon 503, parcel·la 13 d'aquest terme municipal.

D'acord amb l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el projecte de l'activitat i la resta de la documentació se sotmet a informació pública per un temini de 30 dies, Els interssats poden consultar aquest documentació a la Secretaria d'aquest ajuntament, en horari de 10:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, i formular les al·legacions que estimin oportunes.Mapa Web